Zrušení tréninku

Z důvodu obsazení atletického stadionu ruším trénink v pátek 10.9.2021.

Od pondělka zase vše normálně….

Děkuji za pochopení.

Ivan Čuřín
předseda

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Protiepidemická opatření platná od 1.9.2021

S platností od 1. 9. 2021 jsou platná pro naší klubovou sportovní činnost tyto protiepidemická opatření:

  1. v současné době lze hromadně sportovat v maximálním počtu 50 osob ve skupince, pokud všichni přítomní nesplní podmínky O-N-T (očkování – prodělaná nemoc – negativní test), může být přítomno max. 20 osob ve skupince (a to včetně trenérů),
  2. od 1. 9. 2021 platí pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní,
  3. organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů (to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni).
  4. sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále trenéři, další členové týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo při přípravě na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi, nemusí mít ve venkovním prostoru zakrytá ústa a nos.

Stači tedy 1x za 7 dní prokázat “bezinfekčnost” dítěte – ústně či písemně od rodiče čestně prohlásit, že dítě bylo negativně testováno ve škole, ukázat v aplikaci Tečka či jiné potvrzení trenérovi, nebudeme požadovat žádné speciální potvrzení a ani nechceme dále schraňovat stohy papírů. Jedno vaše potvrzení o negativním antigenním testu dítěte tak můžete využívat celý týden i na jiných kroužcích.

Prosíme Vás o respektování platných protiepidemických opatření a děkujeme předem za spolupráci a pochopení všech rodičů.

Děti s příznaky virového onemocnění (kašel, rýma, teplota…) prosíme na trénink neposílejte.

Děkujeme moc!

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Členské příspevky dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022

Členský příspěvek dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022 jsou stanoveny na 3.500,- Kč.
Každý další sourozenec má pak slevu 500,- Kč na školní rok.

Členské příspěvky jsou splatné jednorázově (do konce listopadu 2021) nebo ve dvou splátkách (první do konce října a druhá do konce listopadu 2021) na účet 230422508/0300 vedený v Poštovní spořitelně v Písku.
Při platbě na účet je třeba do zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte.

Tréninky probíhají třikrát týdně a jsou na nich k dispozici trenéři a po dobu zimní sezony (říjen – duben) jsou pronajaty 2x týdně tělocvičny. Nelze tudíž akceptovat slevu v případě menšího počtu dní tréninků dítěte v týdnu.

Rodiče všech nových členů, kteří mají zájem závodit jsou povinni minimálně před prvními závody doložit lékařskou prohlídku dítěte.

Přihláška ke stažení

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Tréninky ve školním roce 2021/2022

První společný trénink se uskuteční 6. září 2021.

Tento rok snad bude již běžný a tak trénujeme standardně na našem atletickém stadionu.

Tréninky budou probíhat jako obvykle v pondělí, středu a pátek odpoledne.

Přesné časy Vám upřesní Vaši trenéři přes Whatsappové skupiny.

Prosím staňte se všichni jejich členy. Kontakty na trenéry najdete zde na stránkách.
Taktéž nejsou zatím známé protiepidemická nařízení, která budou platit od září.
(Dle poslední informace by u očkovaných mělo stačit na celý školní rok jedno předložení platného certifikátu o dokončeném očkování. U neočkovaných pak bude pravděpodobně povinnost 1x týdně doložit certifikát z provedeného testování – jakmile budeme mít oficiální stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice – vše včas zveřejním)

Na každý trénink bude otevřena velká brána v ulici U Papírny, kde je k dispozici velké parkoviště.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

56. Chodská 1500

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Běh pro Athelas

Podpořte dobrou věc a zaběhejte si….

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář