Kolem Ameriky 2021

Letošního ročníku běhu „Kolem Ameriky“ se zúčastnilo 200 běžců a běžkyň. Počasí i letos vyšlo příjemné a mužské kategorie si již naplno užívali slunečného dne. Nebyl nahlášen žádný úraz.

Děkujeme všem za účast a věříme, že jste byli se svými výkony spokojeni a za rok se v Písku uvidíme znovu.

Výsledky jsou k dispozici ZDE.pdf

Rubriky: Výsledky | Štítky: | Napsat komentář

Mezikrajové utkání mladšího žactva

Na závěr letošní atletické sezóny se v Písku 28. září 2021 sejdou družstva mladších žáků a mladších žákyň při Mezikrajovém utkání družstev mladšího žactva Plzeňského, Karlovarského, Středočeského a Jihočeského kraje a hlavního města Prahy.

Do této soutěže může ze svých řad vybrat každý kraj pouze 20 nejlepších závodníků a 20 nejlepších závodnic s ročníkem narození 2008 až 2010. Mladí atleti změří své síly v disciplínách: běh na 60 m, 150 m, 1.000 m/600 m, 60 m překážek, štafetovém běhu na 4×60 m, ve skoku do výšky a do dálky, ve vrhu koulí a v hodu oštěpem. Závěrečnou disciplínou je smíšený štafetový běh na 8×200 m (běží 4 žáci a 4 žákyně).

Závody začínají v 11:00 hodin štafetovým během na 4×60 m a končí slavnostním vyhlášením výsledků v 15:00 hodin.

Těšíme se, že přijdete podpořit jihočeský výběr a užijete si mládežnickou atletiku v té nejlepší podobě.

Propozice závodu na webu ČAS

Propozice ke stažení (pdf)

 

Rubriky: Novinky | Štítky: | Napsat komentář

Tréninky ve školním roce 2021/2022

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Zrušení tréninku

Z důvodu obsazení atletického stadionu ruším trénink v pátek 10.9.2021.

Od pondělka zase vše normálně….

Děkuji za pochopení.

Ivan Čuřín
předseda

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Protiepidemická opatření platná od 1.9.2021

S platností od 1. 9. 2021 jsou platná pro naší klubovou sportovní činnost tyto protiepidemická opatření:

  1. v současné době lze hromadně sportovat v maximálním počtu 50 osob ve skupince, pokud všichni přítomní nesplní podmínky O-N-T (očkování – prodělaná nemoc – negativní test), může být přítomno max. 20 osob ve skupince (a to včetně trenérů),
  2. od 1. 9. 2021 platí pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní,
  3. organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů (to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni).
  4. sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále trenéři, další členové týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo při přípravě na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi, nemusí mít ve venkovním prostoru zakrytá ústa a nos.

Stači tedy 1x za 7 dní prokázat “bezinfekčnost” dítěte – ústně či písemně od rodiče čestně prohlásit, že dítě bylo negativně testováno ve škole, ukázat v aplikaci Tečka či jiné potvrzení trenérovi, nebudeme požadovat žádné speciální potvrzení a ani nechceme dále schraňovat stohy papírů. Jedno vaše potvrzení o negativním antigenním testu dítěte tak můžete využívat celý týden i na jiných kroužcích.

Prosíme Vás o respektování platných protiepidemických opatření a děkujeme předem za spolupráci a pochopení všech rodičů.

Děti s příznaky virového onemocnění (kašel, rýma, teplota…) prosíme na trénink neposílejte.

Děkujeme moc!

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Členské příspevky dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022

Členský příspěvek dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022 jsou stanoveny na 3.500,- Kč.
Každý další sourozenec má pak slevu 500,- Kč na školní rok.

Členské příspěvky jsou splatné jednorázově (do konce listopadu 2021) nebo ve dvou splátkách (první do konce října a druhá do konce listopadu 2021) na účet 230422508/0300 vedený v Poštovní spořitelně v Písku.
Při platbě na účet je třeba do zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte.

Tréninky probíhají třikrát týdně a jsou na nich k dispozici trenéři a po dobu zimní sezony (říjen – duben) jsou pronajaty 2x týdně tělocvičny. Nelze tudíž akceptovat slevu v případě menšího počtu dní tréninků dítěte v týdnu.

Rodiče všech nových členů, kteří mají zájem závodit jsou povinni minimálně před prvními závody doložit lékařskou prohlídku dítěte.

Přihláška ke stažení

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář