Kontakty

Atletika Písek, z.s.
U Papírny 329
397 01 Písek
IČO: 26552884
www.atletikapisek.cz
Předseda:                                                                             Tajemník:
Ivan Čuřín                                                                                   Jana Chválová
mobil: 777 816 141                                                                     mobil: 602 156 855
predseda@atletikapisek.cz                                                      janachvalova@seznam.cz
Trenéři přípravka:                                                           Trenéři dospělí:
Šárka Kochanová                                                                      Hana Kohoutová
mobil: 777 934 231                                                                   mobil: 775 996 700
SarkaKochanova@seznam.cz                                                kohoutovah@seznam.cz
Jana Chválová                                                                           Petr Fouček
mobil: 602 156 855                                                                  mobil: 604 896 358
janachvalova@seznam.cz                                                       petr.foucek@post.cz
Michaela Gillová                                                                       Dušan Bartoš
mobil: 739 592 028                                                                  mobil: 602 465 207
gillovam@gmail.com                                                               dubart@seznam.cz