Štafetový pohár

Propozice závodu 30. dubna 2019

Štafetový pohár je soutěž ve štafetovém běhu žáků prvního stupně základních škol. Letošní 6. ročník se uskuteční v Písku 30. dubna 2019. Do soutěže se může přihlásit každá základní škola, která postaví družstva dle následujících pravidel:

Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně.

Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:

 • 4 dívky (1. – 3. třída-ročník narození 2011, 2010, 2009, 2008)
 • 4 chlapci (1. – 3. třída-ročník narození 2011, 2010, 2009, 2008)
 • 4 dívky (4. – 5. třída-ročník narození 2008, 2007, 2006)
 • 4 chlapci (4. – 5. třída-ročník narození 2008, 2007, 2006)

Pozn.: Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

Štafety smíšené
 • 8×100 m  (1.-3. třída-ročník narození 2011, 2010, 2009, 2008)
 • 8×100 m ( (4.-5. třída-ročník narození 2008, 2007, 2006)
 • 8×200 m  vybraní závodníci školy, kteří již startovali ve štafetách 8x100m s následujícím rozdělením:
  2 dívky + 2 chlapci (1. – 3. třída-ročník narození 2011, 2010, 2009, 2008)
  2 dívky + 2 chlapci (4. – 5. třída-ročník narození 2008, 2007, 2006)
 • 8×200 m „B“ závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8×200 m „A“

Jako doplňkovou disciplínu si mohou děti vyzkoušet:

Skok daleký z místa

1.-3. třída-ročník narození 2011, 2010, 2009, 2008

Skok daleký s rozběhem s odrazem z metrového pásma:

4.-5.třída-ročník narození 2008, 2007, 2006

Hod 1 kg medicinbalem:

Všechny ročníky

Bližší informace získáte a přihlášit se můžete na: www.stafetovypohar.cz

Výsledky 6. ročníku z 30. dubna 2019

Výsledky 5. ročníku z 3. května 2018