Projekty

Název projektu:

Práce s mládeží ve sportovním klubu Atletika Písek, z.s.

Akce podpořena je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Obsahem připravovaného projektu je zkvalitnění práce s dětmi a mládeží ve sportovním klubu Atletika Písek, z.s. V rámci projektu se děti a mládež našeho oddílu aktivně zúčastní minimálně 10 závodů na krajské úrovni zapsaných do termínové listiny vydané Českým atletickým svazem, dále JčK atletickým svazem a rovněž i Termínové listiny vydávané pravidelně Atletikou Písek, z.s. Na hladký průběh veškerých aktivit projektu budou dohlížet dva trenéři. V červenci a v prosinci 2022 se uskuteční dvě soustředění zaměřené na zlepšení kondice a vzájemné týmové spolupráce. V průběhu roku uspořádáme 3 vlastní závody. 7.5.2022 obnovíme tradici Písecké hodinovky, 15.5.2022 pak proběhne Písecký kilometr a 26.6.2022 bude uskutečněn již 27. ročníku BĚHU TOLERANCE a 15. ročníku MEMORIÁLU LUBOŠE KUČERY. Jako vrcholná akce celého projektu uspořádáme 96. ročník tradičního lesního běhu „Kolem Ameriky“.

Hlavním cílem projektu je zvýšit u dětí a mládeže zájem o sport, vypěstovat v nich potřebu sportu jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Nabídnout jim smysluplnou zábavu a zároveň jim umožnit rozvíjet své schopnosti a dovednosti v této oblasti s možností sportovního růstu. Dalším cílem je vytvoření špičkového technického zázemí všem mladým sportovcům našeho klubu, tak aby se mohli kvalitně připravovat na provozování všech forem atletického sportu. Přínosem projektu bude prohlubování vztahu sportujících dětí a mládeže ke sportu prostřednictvím aktivit našeho sportovního klubu. Dále pak zlepšení prezentace našeho klubu a atletického sportu jako celku mezi širokou veřejností.